A Magyar Közlöny 2020. évi 188. számában (2020. augusztus 12.) megjelent a 392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 14/A. §-sal egészül ki:

„14/A. § A 2020. évben a 8. § (1) bekezdése szerinti keretszámról a miniszter 2020. augusztus 31-éig tájékoztatja a hivatalokat.”

 

2. § Az R. a következő 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. § A 2020. évben a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
a) kérelmek 2020. augusztus 31-éig nyújthatóak be, azzal, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek a rendelet hatálybalépését követően ismételten benyújthatóak,
b) esetben a döntést 2020. szeptember 20-áig kell meghozni.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

Részletek

392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 188. szám (2020. augusztus 12.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment