A Magyar Közlöny 2021. évi 55. számában (2021. március 31.) megjelent a családokért felelős tárca nélküli miniszter 4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 145. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A szakszolgálat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:121. § (4) bekezdése alapján egyedül örökbefogadni szándékozó személy pszichikai alkalmassági vizsgálata és lakóhelyének felkeresése során arról is tájékozódik, hogy az örökbefogadni szándékozó személy betegsége, akadályoztatása esetén van-e olyan személy, aki a gyermeket átmeneti jelleggel gondozza.”

 

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

 

Részletek
4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 55. szám (2021. március 31.)

 

 

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment