A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról. A kormányrendelet a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében a rendelet alapján nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan az e rendeletben meghatározott feltételekkel állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás vehető igénybe. A kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-éig köthető meg.

A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában megfelel a rendeletben támasztott feltételeknek, melyek az életkorra, lakcímre, biztosítási jogviszonyra, tartozásmentességre és egyéb tényezőkre terjednek ki.Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

A kölcsön összege nem haladhatja meg a 10 000 000 forintot, folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni. A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50 000 forintot.

A támogatott személyek a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,a harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

A rendelet fő szabályozási területei:

1. Általános rendelkezések

2. Igénybevételi feltételek

3. A kölcsönkérelem elbírálása

4. A kölcsönszerződés

5. Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

6. Gyermekvállalási támogatás

7. A jogosultság ellenőrzése és a visszafizetés

8. A hitelintézet elszámolása és felelőssége

9. Adatszolgáltatás

 

Részletek

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 40. szám (2019. március 12.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment