A Magyar Közlöny 2022. évi 204. számában (2022. december 13.) megjelent a Kormány 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről.

A rendelet alapján a 2023. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (1) és (6) bekezdése alapján 15 százalékkal kell emelni a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, rendeletben megnevezett ellátásokat.

 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
 10. átmeneti bányászjáradékot,
 11. táncművészeti életjáradékot,
 12. rokkantsági ellátást,
 13. rehabilitációs ellátást,
 14. baleseti járadékot,
 15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. fogyatékossági támogatást,
 17. vakok személyi járadékát,
 18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
  folyósított ellátást,
 19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását
 22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
  állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres
  pénzbeli ellátásokat,
 24. házastársi pótlékot,
 25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
 27. nemzeti gondozási díjat és
 28. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli.

Az e rendelet alapján emelendő, 2023. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani

A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén
az Szt.

 • a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 32 785 Ft,
 • b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 38 555 Ft,
 • c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 52 045 Ft.

2023. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege

 • a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
 • aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 32 785 Ft,
 • ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 38 555 Ft,
 • ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 52 045 Ft,
 • b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének
  a különbözete.”

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 8/A. § alapján a 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 129 860 forint.

További részletszabályok a Magyar Közlöny 204. számában.

Magyar Közlöny, 2022. évi 204. szám