A Magyar Közlöny 2022. évi 211. számában (2022. december 21.) megjelent a Kormány 538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/e. alcímmel egészül ki:

„9/E. A 2022. évi rezsikompenzáció

29/D. § (1) A 2022. évben – a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából – kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi rezsikompenzáció) jogosult az az egyházi fenntartó, amelynek a 2022. évre a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgáltatások után, a Kvtv4. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2022. évi rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám vagy férőhelyszám, amely alapján az egyházi fenntartó az a)–d) pont szerinti szolgáltatások után 2022. év december hónapjára működési támogatásra jogosult. A 2022. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

 • a) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29., 45. és 52. sora szerinti szolgáltatások után
  194 080 forint/ellátotti létszám,
 • b) a Kvtv4. 2. melléklet I. részében foglalt táblázat 118–121. és 126. sora szerinti szolgáltatások után 310 530 forint/
  férőhely
  ,
 • c) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 51., 53–55. sora szerinti szolgáltatások után
  310 530 forint/ellátotti létszám,
 • d) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–25., 30–44. és 46–50. sora szerinti szolgáltatások után
  388 160 forint/ellátotti létszám.

(3) Az igazgatóság a 2022. évi rezsikompenzációt 2022. december hónapban egy összegben hivatalból, erre
irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2022. évi rezsikompenzációról a fenntartó
az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A fenntartó a 2022. évi rezsikompenzációt a Kvtv4. 43. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérő arányban is
átadhatja az általa fenntartott, a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak.

(5) A 2022. évi rezsikompenzáció után a Kvtv4. 43. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás nem vehető
igénybe.

(6) A fenntartónak a 2022. évi rezsikompenzáció felhasználásáról nem kell elszámolást benyújtania,
de azt a támogatási célra köteles felhasználni.

(7) A 2022. évi rezsikompenzációra az (1)–(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául
szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

2. § ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A hatályos költségvetési törvény megtekinthető itt.

Kapcsolódó cikk: Támogatási felhívás

Magyar Közlöny, 2022. évi 211. szám