A Magyar Közlöny 2022. évi 218. számában (2022. december 28.) megjelent a Kormány 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:

„26. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 7. számú melléklet I. részét a 2022. január 1-jétől az R. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R. hatálybalépésekor is fennáll. A 2022. január–december hónapokra járó kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2023. március hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2022. január 1-jét követően, de az R. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.

I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/F. alcímmel egészül ki:

„9/F. A nevelési ellátmány 2023. évi kompenzációja

29/E. § (1) A 2023. évben a Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány biztosításához kompenzáció illeti meg azt a fenntartót, amelynek a 2023. évre a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2023.) 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29. vagy 45. sorában meghatározott szolgáltatás után – a Kvtv2023. alapján – támogatást állapítanak meg. A kompenzáció éves összege

  • a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26. és 45. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 128 250 forint,
  • b) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 27. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 149 625 forint,
  • c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 28. és 29. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 160 314 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kompenzáció után a Kvtv2023. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az (1) bekezdés szerinti kompenzációra a jogosultság alapjául szolgáló, a Kvtv2023. szerinti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni

A rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

A gyermekotthoni étkeztetés és az egészségügyi kiegészítő pótlék összegének emeléséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1682/2022. (XII. 28.) Korm. határozat értelmében a gyermekotthoni étkeztetés összegére összesen 1,527 milliárd forint, az egészségügyi pótlék emelésére 1 milliárd forint többletforrást biztosít a kormányzat a 2023-as költségvetési törvényben.

Magyar Közlöny, 2022. évi 218. szám