A Magyar Közlöny 2018. évi 13. számában (2018. február 5.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A módosító rendelet számos szakmai szabályozást érint, ezek közül kiemelendő a szakmai rendelet személyi feltételeire vonatkozó mellékleteinek átdolgozása, illetve a szakmai továbbképzési rendszer átalakításához kapcsolódó rendelkezések változása. A korábban közzétett, vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló rendelet is módosul a vezetőképzésre kötelezett személyek meghatározását illetően.

 

Módosításban érintett jogszabályok:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

5. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

6. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

7. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet

8. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

9. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet

10. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

 

Ez a rendelet – a meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon, 2018. február 6-án lép hatályba. Egyes rendelkezések 2018. július 1-től hatályosak.

 

Részletek

7/2018. (II. 5.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 13. szám (2018. február 5.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment