A Magyar Közlöny 2020. évi 38. számában (2020. március 10.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 10.) EMMI rendelete a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról.

A módosítás alapján a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

d) arra a személyre, aki a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége keletkezésének napján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy öt éven belül betölti;

e) a szociális szakvizsgával rendelkező személyre;

f) a felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkező személyre.

 

Továbbá a tanúsítványt a miniszter által jóváhagyott és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában kell kiállítani (eddig ez a rendelet mellékletében volt rögzítve).

Módosultak a képzésre vonatkozó határidők is. Akinek a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége 2021. január 1-jét megelőzően keletkezett, annak az első képzési időszaka, amely során az alapozó képzést teljesítenie kell, – a 6. § a) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig tart. Aki az alapozó képzést 2019. évben teljesítette, annak az első megújító képzést – a 6. § b) pontjában foglaltaktól eltérően – 2022. december 31-éig kell teljesítenie.

 

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Részletek

7/2020. (III. 10.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 38. szám (2020. március 10.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment