A Magyar Közlöny 2018. évi 55. számában (2018. április 20.) megjelent  Kormány 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete a helyi közszolgáltatás információs rendszerről.

A helyi közszolgáltatás információs rendszer: a települési önkormányzatok által biztosított helyi közszolgáltatások tervezésének, valamint az operatív feladatellátás szervezésének és fejlesztésének támogatását szolgáló elektronikus információs és vezetői döntéstámogató rendszer. Az Integrált Közszolgáltatás Információs Rendszer (IKIR) célja a közszolgáltatások színvonalának javítását hivatott elősegíteni. Ezen intézkedés megvalósítására két alintézkedést nevesít Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020: az állam vagy az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások szervezési feltételeinek javítását; illetve a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó bürokráciacsökkentést.

A korményrendelet tartalmazza a rendszer működésével kapcsolatos értelmező rendelkezéseket, a helyi közszolgáltatás információs rendszer működtetésével és üzemeltetésével, a rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos szabályokat.

Az IKIR adattárház forrásai és adatkörei között a szociális területet érintően megtalálgatóak:

1. EBR42 adatai

2. Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) adatai közül a szolgáltatások havi igényléseinek és igénybevételének adatai településsorosan, a szolgáltató telephelye és az igénylő, igénybevevő lakhelye szerint.

3. Szolgáltatói nyilvántartás (MŰKENG) adatai közül a rendszerben kezelt összes nyilvános adatkör.

 

Részletek

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről.

Magyar Közlöny, 2018. évi 55. szám (2018. április 20.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó anyagok

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment