A Magyar Közlöny 2022. évi 47. számában (2022. március 10.) megjelent a Kormány 95/2022. (III. 10.) Korm. rendelete a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról.

1. § E rendelet alkalmazásában Ukrajna területéről érkezett személy:

a) az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti személy,

b) Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár,

c) 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező harmadik országbeli állampolgár.

 

2. § (1) A Kormány az orosz–ukrán háborús konfliktus területi humanitárius feladatainak koordinálására a megyei, fővárosi védelmi bizottságot (a továbbiakban: védelmi bizottság) jelöli ki.

(2) A védelmi bizottság az (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátása keretében

a) szervezi a közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a társadalmi szervezetek területi szintű együttműködését;

b) a c) pont szerinti feladatai ellátása érdekében adatszolgáltatást kérhet az a) pontban meghatározott szervektől, az illetékességi területén működő közintézményektől, egészségügyi szolgáltatóktól, közszolgáltató és telekommunikációs szervezetektől, valamint a humanitárius feladatok ellátásában közreműködő egyéb szervezetektől;

c) közreműködik az Ukrajna területéről érkezett személyek étkeztetésével, elhelyezésével, szállításával, egészségügyi ellátásával, közoktatásával, foglalkoztatásának elősegítésével, hivatalos okmányokkal való ellátásával kapcsolatos feladatok megszervezésében.

(3) A védelmi bizottság az (1)–(2) bekezdés alapján megtett intézkedésekről rendszeresen adatot szolgáltat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján a Nemzetbiztonsági Operatív Törzsnek.

 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

 

 

Részletek
95/2022. (III. 10.) Korm. rendelete a megyei, fővárosi védelmi bizottságok humanitárius feladatai ellátásáról.
Magyar Közlöny 2022. évi 47. szám (2022. március 10.)

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment