Megjelent a Kormányportálon a gyermeket nevelő családokat segítő intézkedésekkel kapcsolatos törvénymódosításokról szóló kormány-előterjesztés tervezet.

Az előterjesztés célja, hogy a gyermeket nevelők, különösen is az örökbefogadó szülők és nevelőszülők, ikergyermekeket nevelő szülők, autista, tartós beteg és súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők, vagy éppen a külföldön gyermeket vállaló magyar állampolgárok speciális igényeihez és élethelyzetéhez rugalmasabban igazodó jogi szabályozást teremtsen:

Az örökbefogadások előmozdítása és népszerűbbé tétele érdekében a tervezet egyrészt az egyes családtámogatási ellátások jogosultsági feltételeinek az örökbefogadó szülőkre nézve kedvező  irányú  módosítására,  másrészt  a  nevelőszülőknek  a  náluk  elhelyezett  gyermek örökbefogadó  családba  való  átgondozására,  illetve  vér szerinti  családjába  való hazagondozására  irányuló  tevékenységének  a  jelenleginél  hatékonyabb  ösztönzésére vonatkozó törvényi módosításokat tartalmaz.

A  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  (Ebtv.), valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)  tervezetben  foglalt  módosításai  a  gyermekek  gondozására,  nevelésére tekintettel járó ellátásokat érintik. A  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  (a továbbiakban:  Tny.),  valamint  az  Európai  Unió  tisztviselőinek  és  más  alkalmazottainak nyugdíj-biztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíj-biztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló  2012. évi CXII. törvény (Eunyt.) módosítására a hatékonyabb jogalkalmazás, az ügyfélbarát ügyintézésre vonatkozó törekvések megerősítése érdekében kerül sor.

 

A gyermeket nevelő családokat segítő intézkedésekkel kapcsolatos törvénymódosításokról

 

Az előterjesztés szerinti törvénytervezet emellett számos törvény a javasolt intézkedésekkel összefüggő módosítását is tartalmazza:

 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 2. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
 3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 4. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
 5. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 6. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 10. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
 11. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 12. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
 13. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
 14. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
 15. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény
 16. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
 17. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
 18. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
 19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
 20. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 21. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 22. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény
 23. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény
 24. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
 25. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

 

Véleményezési határidő: 2017. április 10.

Forrás: Kormány.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment