Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal „A háztartások életszínvonala, 2016” című kiadványa, melynek célja,  hogy  átfogó  képet  nyújtson  a  magyarországi  háztartások  életszínvonaláról  és életkörülményeiről.

A kiadvány a KSH 2017. évi háztartási  költségvetési  és  életkörülmények  adatfelvétele (HKÉF) alapján készült, amelynek végrehajtására 2017. március 1. és május 10-e között került sor. A sikeres kikérdezések száma a fogyasztás esetében 7485, a jövedelemre vonatkozóan 8142 háztartás volt.

A kiadvány elemzései a felvétel célkitűzéseivel összhangban három fő területre összpontosítanak. Az első fejezetben a főbb jövedelemtípusokat, illetve a jövedelem eloszlásának változását, valamint a különböző társadalmi csoportok jövedelmi helyzetét mutatja be. A második fejezet tárgya a szegénység és a társadalmi kirekesztődés. Az Európai Unió tagországaiban alkalmazott különböző szegénységi mutatók alapján azt vizsgáljuk, hogy miként változott a legelesettebbek helyzete Magyarországon. Bemutatja a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés indikátorát, ami az EU 2020 stratégia keretében a szegénység elleni küzdelemre vonatkozóan megfogalmazott célok monitorozásának legfontosabb mérőszáma.

A harmadik fejezetben a háztartások kiadásaiból kiindulva vizsgálja a fogyasztás színvonalának és szerkezetének változását, továbbá azt, hogy miként alakultak a különböző jövedelmi helyzetű csoportok, illetve az egyéb társadalmi kategóriák fogyasztási jellemzői.

A három fő téma mellett két további fejezet kapott helyet a kiadványban, amik a háztartások életkörülményeinek egy-egy különös aspektusát vizsgálják. A negyedik fejezetben a HKÉF egyik almintáján lekérdezett 2015-16-os energiafelvételnek a háztartások energiafogyasztására vonatkozó legfontosabb eredményeit mutatja be. A záró fejezet pedig a 16 éves vagy annál idősebb lakosság körében felvett adatok alapján az életkörülmények szubjektív megítélésének indikátoraival foglalkozik.

A háztartások életszínvonala, 2016

 

Forrás: KSH

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment