A Magyar Közlöny 2017. évi 20. számában (2017. február 10.) jelent meg a Kormány 1069/2017. (II. 10.) Korm. határozata a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról.

A határozatban a Kormány a szociális intézményben egészségügyi végzettséghez kötött munkakörökben foglalkoztatottak bérrendezése érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy

  • a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott, és
  • b) egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben ápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott legfeljebb összesen 3290 fő foglalkoztatott számára az egészségügyi szolgáltatásokban foglalkoztatottakkal azonos bért alakítson ki 2018. évtől;

A végrehajtása érdekében 2017. november 1-i határidővel felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az intézkedést megalapozó jogszabály-módosításokat készítse elő, illetve a nemzetgazdasági minisztert, hogy a szükséges forrásokat 2018. január 1-jétől biztosítsa.

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a vonatkozó szociális tárgyú jogszabályokban vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az egészségügyi ágazati jogszabályok alapján, egészségügyi területen szervezett tanfolyamon és szakvizsgán teljesített pontok a szociális ágazat továbbképzéséről szóló jogszabály alapján is elfogadottá váljanak.

 

Részletek

1069/2017. (II. 10.) Korm. határozat a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról

Magyar Közlöny, 2017. évi 20. szám (2017. február 10.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment