A Magyar Közlöny 2017. évi 84. számában (2017. június 8.) megjelent a 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról.

A Kormány elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címmel történő kiegészítését.

10,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja cím javára az 1. melléklet szerint.

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a helyi önkormányzatok elismerhető kiadásai csökkentése érdekében további 5 614,8 millió forint összegű költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címen.

A Kormány egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára, az ott meghatározott összegben és támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson; a támogatás önkormányzatok részéről történő felhasználásának határideje 2017. december 31., illetve a belügyminiszter a költségvetési támogatás 60%-át a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül, majd a fennmaradó összeget két egyenlő részletben 2017. augusztus 31-éig és 2017. október 31-éig folyósítsa a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára.

A kormányhatározat szerint 1 883 település részesül támogatásban, a melléklet részletezi a szociális feladatokat ellátó társulásnak átadandó összeget.

A központi költségvetési szervek vonatkozásában a bérminimum emelkedéséhez kapcsolódó többletköltségek fedezetére a a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat rendelt forrást. A kormányhatározat a Magyar Közlöny 2017. évi 83. számában (2017. június 7.) olvasható.

 

Részletek

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 84. szám (2017. június 8.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment