Az Európai Unió Tanácsa a romák egyenlőségéről, társadalmi befogadásáról és részvételéről ajánlást adott ki 2021. március 2-án.

.

Az ajánlás szerint az Unió tagállamai felé elvárás, hogy tegyenek fokozott erőfeszítéseket olyan intézkedések elfogadására és végrehajtására, amelyek az egyenlőség előmozdítására, a megkülönböztetés és a cigányellenesség, továbbá a társadalmi-gazdasági kirekesztés, illetve ezek kiváltó okainak hatékony megelőzésére és leküzdésére irányulnak. ehhez kapcsolódóan az ajánlás részletes célkitűzéseket fogalmaz meg, de az eddigieknek megfelelően, a szubszidiaritás elvét szem előtt tartva a részletes intézkedések kidolgozását a tagállamokra bízza.

A romák egyenlőségéről, társadalmi befogadásáról és részvételéről
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment