Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. október 20-án jelentette meg a szociális ágazat szakértői névjegyzékeiről szóló kormány-előterjesztés tervezetét. A tervezet érinti a gyermekvédelmi, a szociálpolitikai, a jelnyelvi tolmácsok és a rehabilitációs szakértők névjegyzékét.

2018. január 1-jén hatályba lép az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.).  Az  Ákr.  értelmében  eljárásjogi  rendelkezések  miniszteri rendeleti szinten nem szabályozhatóak. Erre tekintettel szükséges a szociális ágazat szakértői névjegyzékeire vonatkozó, jelenleg miniszteri rendeleti szinten szabályozott rendelkezéseket kormányrendeleti szinten újraszabályozni, a vonatkozó miniszteri rendeleteket pedig hatályon kívül helyezni.

Az előterjesztés az alábbi három kormányrendelet tervezetét tartalmazza:

  • az  Országos  Gyermekvédelmi  Szakértői  Névjegyzékről  és  az  Országos  Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló kormányrendelet,
  • a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló kormányrendelet,
  • a  rehabilitációs  orvosszakértői  névjegyzékről  és  a  foglalkozási  rehabilitációs  szakértői névjegyzékről szóló kormányrendelet

Az előterjesztés a szabályozási szint változása mellett a névjegyzékek tekintetében felmerült egyéb szükséges szakmai módosításokat is tartalmazza.

A szociális ágazat szakértői névjegyzékeiről szóló tervezet

A tervezet társadalmi véleményezésére 2017. október 22-ig van lehetőség a katalin.gabor@emmi.gov.hu elektronikus levelezési címen.

 

Forrás: Kormány.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment