A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó szabályok szerint az illetmény több elemből áll össze, ezek közé tartoznak a különböző pótlékok, a pótlékok között pedig a vezetői megbízással rendelkező személyek vezetői pótléka.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 70. §  (1) bekezdése kimondja, hogy a megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg.

A pótlék mértéke magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlékalap 100–500 százaléka, vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlékalap 100–250 százaléka. A pótlék mértékét a Kjt. végrehajtási rendelete állapítja meg.

A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető (pl. gazdasági vezető) magasabb vezetőnek minősül.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) a Kjt. 70. §-ának végrehajtásához kapcsolódóan a 14. §-ban rögzíti, hogy a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a Kjtvhr. 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.

A nevezett melléklet az alábbi módon részletezi a vezetői pótlékok összegét:

 

Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás Vezetői pótlék mértéke
A helyi önkormányzatok, SzGyF által fenntartott intézmény intézményvezetője  
 – bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (kivéve lakóotthon intézményvezetője) 250%
 – szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője 250%
 – szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője 250%
 – szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője 200%
 – lakóotthon intézményvezetője 200%
A helyi önkormányzatok, SzGyF által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese 100%
Az országos feladatot ellátó, SzGyF fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője 250%
Az országos feladatot ellátó, SzGyF fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese 150%

Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás Vezetői pótlék mértéke
Az országos feladatot ellátó, SzGyF fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott 150%
A helyi önkormányzatok, SzGyF által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott 100%

 

A vezetői pótlék megállapításnak alapja a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 2017. évi C. törvény 60. § (1) b) pontja alapján Kjt. szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2018. évben 20 000 forint.

A magasabb vezetői, vezetői munkaköröket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, ebben szükséges meghatározni a vezetői pótlékkal kapcsolatos rendelkezéseket is.

A nem állami, egyházi fenntartású intézmények, szolgáltatások esetében figyelembe kell venni, hogy az Szt. 94/L. § (4) bekezdése és a Gyvt. 145. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltató, hálózat munkavállalói számára legalább a Kjt. 55-80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani. A vezetői pótlék szabályozását tartalmazó Kjt. 69. és 70. §-a nevezett rendelkezések által meghatározott szakaszokban találhatók, így a nem állami, egyházi fenntartású intézmények vonatkozásában is alkalmazandó.

 

Jogszabályi háttér

  • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment