All Posts

Szolgáltatási elemek

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletbe bekerültek a szolgáltatási elemek.

Social Policy in the EU – Reform Barometer 2016

Bertelsmann Alapítvány értékelést készített a szociálpolitikai reformok állásáról az EU tagországaiban, a 2014 július és 2016 január közötti időszakban, öt kulcsterületet (a szegénység megelőzése, méltányos oktatási, munkaerő-piaci hozzáférés, a társadalmi kohézió és a megkülönböztetés-mentesség és az egészség) figyelembe véve.

Gondozási szükséglet megállapítása

A házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás iránti igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. A hatályos jogszabályi rendelkezések a házi segítségnyújtás vonatkozásában több kimenetelt határoznak meg a vizsgálat eredményétől függően.