Author page: Meleg Sándor

2024. évi XXX. törvény

A Magyar Közlöny 2024. évi 66. (2024. június 19.) számában megjelent a 2024. évi XXX. törvény a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2024. június 11-i ülésnapján fogadta el. Érintett jogszabályok: A törvény – meghatározott kivétellel – 2024. július 1-jén lép hatályba! Egyes rendelkezések hatályba lépése 2024. szeptember 1., illetve 2025. január 1. A törvényhez kapcsolódik a…

128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2024. évi 65. (2024. június 17.) számában megjelent a Kormány 128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelete egyes gyógyszerészeti, szociális és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 41. §-sal egészül ki: „41. § (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerészeti, szociális…

Falu- és tanyagondnoki szolgálat

Történeti áttekintés A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás előzményei már a rendszerváltás előtt megjelentek. A magyar településszerkezet sajátosságai igényelték az aprófalvas térségek, illetve tanyás területek támogatását. Kemény Bertalan kutató 1983-ban tett javaslatot a falu- és tanyagondoki szolgálat koncepciójára. Maga a szolgáltatás 1990-ben jött létre modellkísérleti programként, 1991-től megkezdődött a szolgáltatás fejlesztése (minisztériumi meghívásos pályázat formájában) fokozatosan bevonva a további megyéket a programba. A…

Szubjektív: ami van és ami jön…

Június 11-én, a délutáni órákban (13.30-kor, ha valaki szeretné pontosan tudni) megszavazták a gyermekvédelmi törvénycsomagot. A történet még februárban kezdődött, 2024. február 2-án, amikor kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette Kónya Endrét, akit azért ítéltek el, mert segédkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltussolásában. A botrány elsöpörte Novák Katalint és Varga Juditot, Balog Zoltánnak is visszavonulót kellett fújnia (legalábbis átmenetileg)…

T/8560.

2024. június 11-én a kormány benyújtotta az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló T/8560 számú tervezetet, amit kivételes eljárásban tárgyal az országgyűlés. A tervezet 70 jogszabály módosítását tartalmazza, vannak benne számunkra is releváns részek, e más területeket is érintő elemek. A tervezet (23-24. §, 78-82. §) indoklása szerint a törvényjavalat elősegítené a kórházban hagyott újszülött gyermekek örökbefogadását. A módosítás szerint, aki…

Szociális alapszolgáltatások áttekintése

A szociális alapszolgáltatások célja az igénybevevő segítése a saját otthonában és lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásában, csak amennyiben ez ebben a szolgáltatási körben nem megoldható, úgy lép az ellátás a szakellátások körébe. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben leírt szolgáltatási elemek szerint nézve az alapszolgáltatások közös ismérve a lakhatási szolgáltatás hiánya. Az egyes szolgáltatások meghatározása során a szociális törvény és szakmai végrehajtási…

Az ellátórendszer alapelvei II.

Az első nagyobb témakör a szociális szolgáltatások köre lesz, ennek alapvető működési elveivel érdemes kezdeni. A szociális szolgáltatások körében három alkategória létezik, az alapszolgáltatások, a szakosított ellátások és az önállónak tekinthető, de mindkét kategóriához több ponton szorosan kapcsolódó fejlesztő foglalkoztatás. A szociális ágazat ezen területén néhány fontos elvet érdemes külön is áttekinteni – ezeket nem nevezi meg külön a jogszabály, de az…

Az ellátórendszer alapelvei I.

Az alapelvekről szóló részben néhány nagyobb tételt tárgyalok majd, de előtte egy kicsit tegyük kontextusba a témát. A társadalom- és szociálpolitika fogalma meglehetősen rugalmas, eszközrendszere is igen sokrétű, leírása és elemzése is több szempontból megközelíthető. A társadalompolitika egy tágabb halmaz, ami gyakorlatilag magába foglalhat minden olyan beavatkozást, ami a társadalmat formálja, a problémaként azonosított jelenségeket mérsékeli, illetve közelebb viszi a társadalom egészét…