A kormány 2020. november 10-én benyújtotta a T/13647. számú, Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló tervezetet.

Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”

 

Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk  alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

 

Ezeken túl több rendelkezés kapcsolódik a „háborús helyzet” esetére, változik a különleges jogrendekre vonatkozó szabályozás, megjelenik a közpénz fogalma.

 

 

A T/13647. iromány oldala Országgyűlés honlapján
T/13647. számú tervezet Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment