Az Országgyűlés 2018. június 20-án elfogadta Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását.

A szociális vonatkozások közül kiemelendő, hogy az Alaptörvény Szabadság és felelősség fejezetének XXII. cikkelye módosul.

 

XXII. Cikk (1) – (3) bekezdésének 2013. április 1-től hatályos, negyedik módosítással megállapított szövege:

(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.

(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani.

(3) Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.

 

XXII. Cikk (1) – (3) bekezdésének a hetedik módosítással megállapított szövege:

(1) Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.

(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését, továbbá a közterület közcélú használatának védelmét az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani.

(3) Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás.

Az Alaptörvény módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.A 6. cikk (2) bekezdése (mely a közterületen életvitel szerű tartózkodást tiltja) 2018. október 15-én lép hatályba.

 

Részletek

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása

Magyar Közlöny, 2018. évi 97. szám (2018. június 28.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment