A kormány (igazságügyi miniszter) 2020. február 18-án benyújtotta a T/9280. számú, az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezetét.

Módosításban érintett jogszabályok:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

2. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

 

A Javaslat célja a fiatalkorú személyek megóvása a szexuális kizsákmányolással szemben. A módosítás kifejezésre juttatja, hogy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött, szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személyek nem bűnelkövetők, hanem a prostitúció és az ahhoz kapcsolódó jelenségek áldozatai. Ezért a módosítás egyfelől generális tilalmat vezet be ezen személyi kör kapcsán a szexuális szolgáltatás nyújtására való felajánlkozás terén, de a tilalom megszegése esetére nem helyez kilátásba szabálysértési felelősségre vonást. A módosítás új büntethetőséget kizáró okként szabályozza, ha a szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személy az elkövetéskor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

A Javaslat értelmében az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek – mely fogalmi körbe a prostitúcióval érintett gyermek is beletartozik – speciális ellátási szükségletű gyermeknek minősül. Az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek speciális szükségletét az elhelyezésétől számított legfeljebb 60 napig – gyermekvédelmi szakértői bizottsági vélemény és arra alapozott gyámhatósági döntés hiányában – a gyermek elhelyezésére jogosult szerv, vagyis a rendőrség döntése igazolja. A módosítással konkrétabban meghatározásra kerül a prostitúcióval érintett gyermek lehetséges gondozási helyeinek köre is, vagyis az érintett gyermek azonnal biztonságos, védett gondozási helyre, speciális gyermekotthonba helyezhető. Egy új jogintézmény, az általános védelmi intézkedés kerül bevezetésre, amelynek keretében a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő tizennyolc év alatti, családjában nevelkedő személyt a rendőrség a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján az ideiglenes hatályú elhelyezés szabályai szerint speciális gyermekotthonban helyezi el. A már korábban ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket speciális gyermekotthonba szállítja. A gyermek ezáltal biztonságos elhelyezésben részesül. Ezzel a szabályozással biztosított az, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy ne legyen kitéve további, a testi, szellemi és erkölcsi fejlődését akadályozó szexuális kizsákmányolás veszélyének.

Iromány oldala
Törvényjavaslat szövege – T/9280.

 

Kapcsolódó cikkek:

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment