Az emberi erőforrások minisztere 2017. május 29-én benyújtotta a T/15866. számú, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatát az Országgyűlésnek.

A   központi   hivatalok   és   a   költségvetési   szervi   formában   működő   minisztériumi háttérintézmények  felülvizsgálatával   kapcsolatos  intézkedésekről  Kormányhatározatban a Kormány úgy döntött, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-jétől beolvad a Magyar Államkincstárba. A törvényjavaslat az ehhez szükséges törvényi rendelkezéseket tartalmazza.

A javaslat szerint a jelenleg az ONYF által vezetett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi nyilvántartások a Kincstárhoz kerülnek át. A javaslat ennek érdekében módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt.

 

Az iromány oldala Országgyűlés honlapján

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról (T/15866)

Forrás: Országgyűlés

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment