Az EMMI 2020. augusztus 18-i közleménye alapján az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja alapján az alábbi pályázatok elnyerése alapozza meg a kapacitástól független befogadást:

 • EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
 • EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
 • EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék
 • VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
 • TIOP-3.4.2.-11/1. Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése
 • TIOP-3.4.1.A-11/1. Bentlakásos intézmények kiváltása
 • TIOP-3.5.1-10/1. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése
 • TOP-4.2.1-15   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • TOP-4.2.1-16   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • TOP-6.6.2-15   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • TOP-6.6.2-16   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • DAOP 4.1.2/B-11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
 • DAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • DDOP-3.1.3/D-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • ÉAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • ÉMOP-4.2.1/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • NYDOP-5.1.1/B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2012-13. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: hiányzó ellátási kötelezettség, szolgáltatások pótlásának támogatása
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2013-14. című pályázat 6. program – Intézményi   beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhelybővítés támogatása
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2015-16. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhely bővítés támogatása
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia-régiókban 2018-19. című pályázat 5. program – Intézményi beruházások támogatása: Férőhely-bővítés támogatása
 • NFA-2014-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • NFA-2017-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • NFA-2017-2-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • NFA-2018-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • 2018-TA Közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések támogatása, 2018.
 • GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • GINOP-5.1.7-17 Társadalmi vállalkozások ösztönzése (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • TAMAUTO2020 A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása

 

Forrás: EMMI

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment