2020. január 1-től változott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben (Tr.) a bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó rendelkezés.

A Tr. 3. § (1) szerint az intézményi és személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra kellett meghatározni, ennek pontos leírását pedig a (2) bekezdés tartalmazta. 2020. januártól az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási napra kell meghatározni. A (2) bekezdésben foglalt számítási mód hatályát veszti.

Az átmeneti és tartós bentlakásos intézményekre vonatkozó általános szabályok (16. §) szintén változik, ez szintén a térítési díj számításának változásával áll összefüggésben, a szövegből törlésre kerül az „adott hónap naptári napjainak számától függetlenül” szövegrész. Így ebben az esetben is a hónapok tényleges napjaival kell számolni.

A fenti változások értelem szerűen az intézményi és személyi térítési díjak felülvizsgálatát igénylik, melyet az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően kell elvégeznie a fenntartónak.

A módosítás a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendeletben jelent meg, mely a Magyar Közlöny 210. számában olvasható.

 

Forrás

 

Kapcsolódó cikk

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment