Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 31-én közzétette a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról szóló tervezetét. Véleményezési határideje 2018. február 2.

A módosítás főbb elemei a következők:

1. A foglalkoztató és a Gyvt. 5. § s) pontja szerinti fenntartó között létrejövő, a munkahelyi bölcsődei szolgáltatás nyújtására irányuló megállapodás tartalmi elemeinek meghatározása.

2.  Családi  bölcsődében,  munkahelyi  bölcsődében  a  szolgáltatást  nyújtó  személy foglalkoztatására vonatkozó rendelkezés pontosítása.

3. A bölcsődei speciális csoportban ellátható gyermekek létszáma.

4. A bölcsődei dajka képzés elvégzésére irányadó határidő módosítása.

5. Egyéb pontosítások

Nmr. rendelet módosítás tervezete

Forrás: Kormány.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment