Jogszabály tervezetek 2020

2020. évi társadalmi véleményezésre bocsájtott rendelet-tervezetek, illetve az Országgyűlés számára benyújtott törtvény-tervezetek.

 

Falugondnoki szolgáltatás módosítása

A kormány 2020. október 13-án benyújtotta a T/13259. számú, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról szóló törvény tervezetét.