Egy igen ravasz statisztikával találkoztam a Központi Statisztikai Hivatal prezentálásában –  a család és gyermekjóléti szolgálatok és központok foglalkoztatotti adatait tartalmazó táblázatra.

Az adatsor a szervezetek foglalkoztatotti adatait tartalmazza az éves adatszolgáltatásban bevallottaknak megfelelően.

A család- és gyermekjóléti szolgálatok esetében a foglalkoztatotti létszám a 2016. évi, új szerkezetű indulás után egy kicsit még emelkedett, 2017-ben 3.309 fővel tetőzött, majd csökkenésnek indult, tavaly év végén 3.151 főnél ált –  ez a csúcsérték 95%-a. A fogyás enyhe ütemű, de a trend adott.

A központok esetében pedig úgy tűnik, mintha  intenzív beáramlás lenne az ágazatba: a 2016/2017-es évek 2.000 körüli értéke gyorsan feltornázta magát 3.100 fölé. De igazából nem sok ok van az örömre: a központok KSH jelenté szerinti létszámkerete tartalmazza a szociális diagnózisra létrehozott külön státuszt (ez járásonként egy fő, vagyis nagyjából 200 státusz) és az óvodai-iskolai szociális segítők számát, ami gyermekszám alapján nagyjából 1.500 fős kerettel becsülhető. Szóval a 2016/2017-es adatokhoz képest kb. 1.700 fős emelkedést kellene látni, ehelyett  a növekmény alig 1.100 fő.

Ez pedig azt jelenti, hogy lényegében a központok munkaerő-helyzete romlott, hiszen a többlet feladatokra nem áramlott be a szükséges mennyiségű dolgozó, összesen 5-600 fő hiányzik azok ellátáshoz – ehhez jönnek még azok a dolgozók, akik hiányoztak az alapfeladatokról előtt. Ráadásul 2018-tól a KSH a részmunkaidős foglalkoztatottakat is számolja. Gyors fejszámolással az jön ki, hogy a munkaerőhiány ebben a szegmensben minimum 20% – ha a 2016/2017-es évben nagyjából feltöltöttnek veszem a státuszokat, de nyilván ez nem így volt, szóval valószínűbb a 25% körüli adat.

Jó lenne olyan elemzéseket látni, ami a foglalkoztatottakat munkakör szerinti bontásban pontosan mutatja, akkor pontosabban megítélhető lenne az ágazat helyzete, segítené az idősoros összehasonlítást, hiszen ebben a formában az összevont adatok számos kritikus kérdés vizsgálatát nem teszik lehetővé. Az azért látszik, hogy ez a szervezeti működésben szorosan összefüggő egység önmagában több, mint 6 ezer szakembert foglalkoztat, ez ágazaton belül is egy jelentős tömbnek mondható.

Forrás: KSH

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment