Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatót adott ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól.

A tájékoztató célja, hogy elősegítse a jogértelmezés és a jogalkalmazás gyakorlati megvalósulását. A törvény-módosítások a Magyar Közlöny 2018. évi 207. és 213. továbbá a 2019. évi 8. és 30. számaiban kerültek kihirdetésre.

Tájékoztató jogszabály-változásokról

Forrás: SzÁP

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment