Az Országgyűléshez benyújtott 2019. évi költségvetési törvény szociális, gyermekjóléti ellátórendszert érintő részeiből szemezgettük, összevetve a 2018. évi helyzettel.

A Kvtv. 1. számú mellékletében a szociális területet érintő sorok néhány kivételtől eltekintve a 2018. évre elfogadott költségvetési törvénnyel azonos összeget visznek tovább, minimális összegváltásokkal. Néhány költségvetési soron azonban jelentősebb változások is láthatók.

  • Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 541,9 → 1.183,9 mFt
  • Családpolitikai Programok 3.666 → 2.994,6 mFt
  • Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 73.575,6 → 103.756,7 mFt
  • Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 100/100 → 300/869,4 mFt
  • A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása    157.322,8 → 164.200,1 mFt
  • Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása    45.577,8 → 51.764,7 mFt

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2019-re vonatkozóan nem változik érdemben, de megjegyzendő, hogy a pótlékot szabályozó Kjtvhr. változása általában jóval a költségvetési törvény elfogadását követően történik. A személyi jellegű kiadások tekintetében egyébként is a minimálbért/bérminimumot szabályozó jogszabályt kell bevárni (november-december), a pótlékrendszer ezt követően változott az elmúlt években, így erre vonatkozóan biztos információt a tervezetből nem lehet nyerni.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 51.764,7 mFt összegre emelkedik, ez jelentős, 13,6%-os forrásbővülést jelent. A család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok finanszírozott létszámának alapvető meghatározása és fajlagos összege, a szociális szolgáltatások fajlagos támogatási összege gyakorlatilag nem változik 2019-ben (a központok esetén 1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser kerül be a finanszírozott létszámba), megjelenik ugyanakkor „kiegészítő fajlagos összegek” címszó alatti többlet támogatást biztosító rendszer.

A települési önkormányzatokat a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez a család- és gyermekjóléti szolgálat esetén 400.000 Ft/számított létszám/év, a központ esetén 300.000 Ft/számított létszám/év támogatást kapnak. Gyakorlati problémát vet fel, hogy ez az összeg jelentősen elmarad a két év bérminimum emelésből fakadó tényleges személyi költségnövekedésétől, ráadásul nem a szakmai rendelet szerinti létszámra, hanem az ennél jóval alacsonyabb Kvtv. személyi létszámra vonatkozik.

További szolgáltatások is részesülnek hasonló támogatásban, a házi segítségnyújtás – személyi gondozás 120.000 Ft/fő, a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 600.000 Ft/szolgálat, a hajléktalanok átmeneti intézményei 21.650 Ft/férőhely, a támogató szolgáltatások az alaptámogatáshoz kapcsolódóan 1.100.000 Ft/szolgálat, a közösségi alapellátások szintén az alaptámogatáshoz kapcsolódóan 1.400.000 Ft/szolgálat összeggel számolhatnak. Önkormányzati fenntartású intézmények esetén ez érdemi forrásbővülést nem fog jelenteni, ugyanis a 2018. évben egy NGM döntés alapján az EBR rendszerben már ezek a növelt összegek kerültek beállításra. A 2019. évi bérminimum emelés fedezetéről értelemszerűen a minimálbérről és bérminimumról szóló kormányzati döntés után várható intézkedés.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a kötelező feladatellátás megkezdéséhez kapcsolódóan jelentősen emelkedik, az előirányzat összege 5.519,5 millió Ft. A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. november 30-áig állapítja meg (ennek alapját várhatóan a járási köznevelési adatok adják). A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az  Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása előirányzat 5,2%-kal 24 846,0 millió forintra emelkedik. A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege a tervezetben nem változott, a bérminimumhoz kapcsolódó támogatások e területen is várhatóan külön támogatásként jelennek meg a rendszerben.

Gyermekétkeztetés támogatása kis mértékben csökken a 2019. évi tervezetben. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása és annak szabályai nem változnak.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása előirányzat és fajlagos támogatás szintjén nem változik.

 

Összefoglalva

A forrásrendszer szerkezete érdemben nem változott, a legtöbb tétel tekintetében annak összege sem. A feladatok támogatása sorok emelkedését magyarázza egyes előirányzatok emelkedése, a 2018-ban rendszerbe lépett szolgáltatások forrásigénye és néhány új feladat (szociális diagnózis, kötelező járási iskolai és óvodai segítő munka). A fajlagos finanszírozások továbbra is befagyasztottak, a személyi kiadások emelkedését továbbra is önállóan szabályozott kiegészítő támogatások rendszere kezeli, de ezek 2019. évi megvalósulására a tervezetből nem lehet következtetéseket levonni. 2019-ben várhatóan továbbra is minimálbér/bérminim és az arra épülő pótlékrendszer fogja meghatározni az illetményrendszert.

A fentiek tekintetében figyelembe kell venni, hogy tervezetről van szó, jelentős változások történhetnek az egyes tételek, illetve a szabályozás tekintetében is. A 2019. évi költségvetési törvényről várhatóan július 20-án dönt az Országgyűlés

 

Kapcsolódó anyagok

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment