A 2022. március 21-i Küldöttgyűlésen a Szociális Szakmai Szövetség elfogadta a Szociális munka Etikai Kódexének felülvizsgált változatát.

.

Az Etikai Kollégium a szociális munka szakmai etikai ügyeiben illetékes állást foglalni, ennek érdekében konkrét etikai ügyekben állásfoglalást ad ki, melyeknek – a személyiségi jogok betartása mellett – szakmai nyilvánosságot biztosít. Véleményt nyilvánít a szociális munkát érintő szakmaetikai kérdésekről. Igyekszik megakadályozni olyan jogszabályok megszületését és olyan szakmai gyakorlat folytatását, melyek gátolják az Etikai Kódex érvényesülését.

Ennek érdekében javaslatot tehet a Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének, ha a megjelenő törvények, rendeletek, vagy a szakmai szervezetek, illetőleg a tagegyesületek működése összeütközésbe kerül a szociális munka etikájával.
Kapcsolatot tart fenn más rokon vagy társszervezetek (nemzetközi szervezetek) Etikai Kollégiumaival.

Az Etikai Kollégium e-mail címe: etika@3sz.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment