Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.  (IX.  18.) ESZCSM  rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak  alapján  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  2018. márciusában két képzőhelyen falu- és tanyagondnoki képzést szervez.

Az első képzés 2018. március 19-én indul Kecskeméten indul, 25 fővel a Falugondnokok Duna-Tisza-Közi Egyesülete képzőhelyen.

A 2018. március 26-án, Szombathelyen 26 fővel induló képzésre  a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete képzőhelyén kerül sor.

Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

További információk:

Közlemény a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet képzéseihez
Falu- és tanyagondnoki képzés

 

2018.  május  hónapban  is  indul  falu-és tanyagondnoki képzéseket, a fenti két helyen túl, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya-és Falugondnokok Egyesülete közreműködésével, sajógalgóci képzőhelyen.

 

Forrás: SZÁP

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment