A Belügyminisztérium pályázatot hirdet „A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026” (FF2024) címmel. A Pályázat célja a Magyarországon fejlesztő foglalkoztatást nyújtó Fenntartók 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti időszakban történő működésének támogatása, ezen időszakon belül a 2024. évi működési támogatás biztosítása.

A pályázatot a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók Fenntartói nyújthatják be.

Kizárólag olyan szolgáltató támogatására nyújthat be a Fenntartó pályázatot, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban (szolgáltatói nyilvántartás) szerepel, vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik, várható összege 2024. évben 1 453 Ft/óra.

A Pályázatot az NSZI PKR felületén, oldalon az alábbi határidőig kell benyújtani: 2023. augusztus 28., 23:59 percig.

További részleteket a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza.