A 2022-es költségvetési törvényhez kapcsolódóan indítanék egy újabb sorozatot, amiben az egyes szolgáltatások finanszírozását tekinteném át, szerkezetileg, az összegek változásaival és az egyes finanszírozási megközelítések tanulságaival együtt.

A szociális ágazatban összetett finanszírozási rendszer működik, nehéz bármilyen egységes alapelvet észlelni. Szolgáltatásonként (és van, hogy még azon belül is) eltérő elvek alapján történik a finanszírozás, ez az egyes szolgáltatások elkülönült, sajátos szabályozási fejlődéséből alakult ki. Néhány példa a létező rendszerekről:

 • teljesítmény-indikátor nélküli finanszírozási rendszerek,
  • települési lakosságszám alapú,
  • fix összegű szolgáltatás-finanszírozás normatív vagy pályázati alapon;
 • teljesítmény-indikátorra épülő finanszírozási rendszerek,
  • férőhelyszám alapú finanszírozás,
  • ellátotti létszám alapján,
   • valós létszám (nappali ellátások többsége, gyerekházak),
   • számított létszám-indikátor (házi segítségnyújtás),
  • egyéb teljesítmény-indikátor (pl. támogató szolgálat feladatmutató);
 • elismert szakmai dolgozók, számított segítői munkatárs alapú finanszírozás;
 • osztott szakmai létszám és dologi finanszírozási rendszer;
 • hibrid megoldások;

Önmagában a finanszírozási összegek emiatt nem túl informatívak, igyekszem egy olyan rendszert felépíteni, ami részletesebben bemutatja az egyes szolgáltatások támogatását, annak előnyeit, hátrányait és fejlődését. A feladat nem egyszerű, maga a finanszírozási rendszer kialakítása és működtetése finoman szólva sem transzparens: a szolgálatok teljes finanszírozásánál az állami „normatívák” mellett az ágazati pótlékokat is figyelembe kellene venni, de ez nem lehetséges, mert szolgáltatónként változó konstrukcióról van szó, ráadásul a pótlékrendszer is hajlamos évközbeni korrekciókra. Az állami támogatások költségvetési törvényben foglalt összege az elmúlt években szintén kapott évközbeni kiigazításokat, ez idén törvénymódosítással történt, 2020-ban kormányrendelettel történt, előtte meg az EBR rendszerben egyszer csak jött egy összeg…

A különböző szociális szolgáltatások finanszírozási rendszerét külön cikkeben mutatom be, ezeket az alábbi táblázatból lehet elérni – a kidolgozást igyekszem folyamatosan csinálni, végigmenve a szolgáltatás-típusokon.

 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Támogató szolgáltatás

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment