Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás” (OS2020) címmel.

A pályázat meghirdetésének napja: 2020. február 12.

 

A pályázat célja, célcsoportja

A KézenFogva Alapítvány szolgáltató partnereivel – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás, továbbiakban FECSKE; www.fecske.kezenfogva.hu), amelyet 2007 óta modellkísérleti programként működtetett.

A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti otthoni felügyelet és kísérés biztosításával.

A pályázati program célja – új szolgáltatók beléptetésével – a korábbi FECSKE szolgáltatás eredményeinek támogatása, új szolgáltatók beléptetése, országos hálózat kiépítése és a szociális szolgáltatások rendszerébe történő illesztésének előkészítése.

 

A pályázók köre

Magyarországi székhelyű, legalább egy éve bejegyzett, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő azon szervezetek, intézmények, amelyek az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
 • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
 • Nonprofit Kft. (GFO 572)
 • Közalapítvány (GFO 561, 562)
 • Szövetség (GFO 517)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)

További kötelező feltételek a pályázókkal szemben:

 • A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport
 • Szervezeti működése megfelel az 1. sz. mellékletben csatolt sztenderdeknek (általános szervezeti sztenderdeknek)
 • Az elmúlt 3 évben volt legalább egy sikeresen megvalósított projekt vagy szolgáltatás, amelynek elsődleges célcsoportja a fogyatékos személyek voltak.

Előnyt élveznek azok a szolgáltatók:

 • amelyek már működtették a szolgáltatást 2019-ben,
 • amelyek újonnan, eddig lefedetlen területen biztosítanák a szolgáltatást, különös tekintettel: Nógrád megye, Heves megye, Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Somogy megye, Zala megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye területére.

 

Támogatható programok, támogatás mértéke

A program keretében az Otthoni Segítés szolgáltatás létrehozására és működtetésére lehet pályázati úton támogatást nyerni. A részletes tevékenységekről a Pályázati Útmutatóban tájékozódhat!

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 95.000.000 Ft, amelyet az EMMI és a Lebonyolító között létrejövő együttműködési megállapodás biztosít. Önrész vállalása nem feltétel. A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

 

A pályázati program megvalósítási időszaka 2020. április 1-től 2021. március 30-ig tart.

Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. Benyújtási határidő: 2020.03.13. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja. A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani.

 

További információ

NFSZK Nonprofit Kft.

Hazai Támogatások Programirodája

E-mail: os2020@fszk.hu

 

 

Forrás: NSZFK

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment