A Magyar Közlöny 2022. évi 198. számában (2022. december 1.) megjelent a Kormány 1593/2022. (XII. 1.) Korm. határozata a Fogyatékosságügyi Független Mechanizmus létrehozásához szükséges forrás biztosításáról.

A Kormány a határozat értelmében a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtásának segítése, védelme és ellenőrzése érdekében egyetért azzal, hogy a Fogyatékosságügyi Független Mechanizmus feladatait az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalán belül önálló szervezeti egység lássa el.

A szerinti cél megvalósítása érdekében a kormányzat a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, 1. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala cím javára egyszeri jelleggel 258 555 837 forint többletforrást, illetve a 2024. évtől a központi költségvetés Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala cím javára évi 209 772 244 forint forrást biztosít.

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 2007. évi XCII. törvény 33. cikke tartalmazza, hogy a részes államok, jogi és közigazgatási rendszerüknek megfelelően, az államon belül fenntartanak, megerősítenek, kijelölnek vagy létrehoznak egy vagy több független mechanizmust magában foglaló keretrendszert, a megfelelő módon, amely segíti, védi és ellenőrzi a jelen Egyezmény végrehajtását. 1065/2008. (X. 14.) Korm. határozat korábban ezt a funkciót az Országos Fogyatékosügy Tanácshoz rendelte („segítse, védje és ellenőrizze az egyezményben foglalt jogok biztosítását, továbbá az egyezmény szerinti kötelezettségek végrehajtását”).

Az AJBH oldalán jelenleg nincs tájékoztatás arról, hogy a szervezet működésében miként jelenik meg majd ez a funkció. 

Magyar Közlöny, 2022. évi 198. szám