A Magyar Közlöny 2024. évi 69. (2024. június 29.) számában három, fogyatékosságügyi témájú kormányhatározat jelent meg.

1185/2024. (VI. 28.) Korm. határozat a Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottság létrehozásáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 10.  §-a alapján javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző testületeként létrehozza a Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottságot. Ezzel egy időben hatályát veszti a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat.

Az intézkedés 2024. június 29-től lép hatályba.

1186/2024. (VI. 28.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2024–2025. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

A Kormány az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozattal közzétett Országos Fogyatékosságügyi Programban (2015–2025.) foglalt elvek, célkitűzések megvalósítása érdekében a határozat 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint intézkedési tervet fogadta el.

1187/2024. (VI. 28.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

A módosítás a Fogyatékosságügyi Koordinációs Bizottság kifejezést vezeti át a szövegben.

Magyar Közlöny, 2024. évi 69. szám