2016 őszétől a KENYSZI felületen működő országos jelentési rendszerbe valamennyi, az Szt. vagy a Gyvt. alapján térítési díj-köteles szolgáltatás esetén be kell jelenteni az intézményi térítési díjat és annak változását.  A szabályozás legfontosabb eleme, hogy az intézményi térítési díjat az erre vonatkozó fenntartói döntést (megállapítást, módosítást) követő 8 napon belül kell jelenteni, a szociális szolgáltatások intézményi térítési díja mellett a gyermekétkezetés intézményi térítési díját is kell jelenteni a bölcsőde, fogyatékos személyek nappali ellátása esetében.Néhány fontos, témával felmerült kérdés alapján nagy figyelmet igénylő terület.

Keverhető fogalmak

Az adatszolgáltatás kapcsán tisztázni kell, hogy egymástól elhatárolandó az önköltség, az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj fogalma. 

Rászorultak – nem rászorultak

Azon szolgáltatások esetében, ahol a jogszabály a szociális rászorultságot meghatározza, a fenntartónak a szociálisan nem rászorultak esetében is szükséges az intézményi térítési díjat meghatározni. A jelentési kötelezettség azonban csak a szociálisan rászorult személyek számára megállapított intézményi térítési díjra terjed ki. 

Térítésmentesen nyújtott szolgáltatás

Ahol az intézményi térítési díj 0 Ft/szolgáltatási egység (óra, km, nap, stb.), ott is szükséges adatot szolgáltatni, értelemszerűen 0 értéket kell megadni. A térítésmentesen biztosított szolgáltatás nem keverendő össze azzal az esettel, amikor a szolgáltató a személyi térítési díjat 0 Ft/szolgáltatási egység összegben határozza meg. 

ÁFA alkalmazás

Az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdése alapján a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az ÁFA alól – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg – és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet szociális ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint bölcsődei ellátás keretében közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít. Az étkeztetés esetében az ÁFA értékével növelt, ellátott által megfizetendő térítési díjat szükséges megadni.

Megállapítás és érvényesség ideje

A jelentési felület a szolgáltatásoknál két időpontot is tartalmaz. Fontos elkülöníteni a térítési díj megállapításának idejét, illetve annak hatályba lépésének, érvényességének kezdetét.

 

Jogszabályi háttér:

  • 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés
  • 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment