A házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás iránti igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. A hatályos jogszabályi rendelkezések a házi segítségnyújtás vonatkozásában több kimenetelt határoznak meg a vizsgálat eredményétől függően.

Ezen kimeneteli lehetőségekről készítettünk rövid, áttekintést nyújtó összefoglalót. Az összefoglaló az alábbiakban letölthető:

Házi segítségnyújtás –

Gondozási szükséglet vizsgálata

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment