Folytatjuk a szociális és gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi ellátórendszer bemutatását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.) foglalt gyermekjóléti alapellátásokkal.

A Gyvt. szerint a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni ellátások, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A Gyvt. a gyermekvédelmi rendszer részének tekinti a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve letartóztatásba helyezett fiatalkorúak javítóintézeti ellátását is.

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körében a törvény négy kategóriát hozott létre, a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, és utoljára (2019-től) a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait.

A szolgáltatói nyilvántartás bejegyzéseit tekintve a rendszer legnagyobb részét a gyermekek napközbeni ellátásai teszik ki, a bejegyzett szolgáltatások háromnegyede ebbe a kategóriába sorolható. A gyermekek esélynövelő szolgáltatásai (tanoda és biztos kezdet gyerekház) most 11%-os aránnyal van jelen. A gyermekjóléti szolgáltatások esetében kissé felemás a helyzet, a gyermekjóléti kategóriában a központok jelennek meg (214 db, plusz 2 szolgáltatás „itt ragadt” a nyilvántartás szerint), a család- és gyermekjóléti szolgálatok a szociális „oldalon” vannak a szolgáltatói nyilvántartásban. Végül az átmeneti gondozási formák vannak 7%-os arányban jelen.

 

 A négy kategória az alábbiak szerint bontható szolgáltatásokra:

 

A gyermekek esélynövelő szolgáltatásai között a szolgáltató nyilvántartásban 145 Biztos Kezdet Gyerekház és 178 tanoda található.

A gyermekek napközbeni ellátásán belül a családi bölcsődék vannak jelen a legnagyobb létszámmal (990 db), majd „rendes” bölcsődék jönnek – méretükből fakadóan a napközbeni ellátások férőhelyeit nézve 85%-os aránnyal vannak jelen: a közel 50 ezer férőhelyből most közel 42 ezer férőhelyet van a klasszikus formában működő bölcsődéknél. Ezen a területen jelentős bővülés várható, a Családvédelmi Akcióterv keretében közel 20 ezer új bölcsődei férőhelyet terveznek, ami nyilván az intézmények számát is emelni fogja. A jelenlegi adatok alapján ezekre a férőhelyekre, intézményekre szükség is van, jelentő a bölcsődei ellátásra váró gyermekek száma.

Az átmeneti gondozási formák között intézményesült formában a gyermekek átmeneti otthona (32 db) és a családok átmeneti otthona (128 db) működik, ez utóbbihoz kapcsolódhat a pályázati úton finanszírozott krízisközpont, titkos menedékház és félutas ház szolgáltatás. Ez utóbbi három szolgáltatás adatai a publikus adatbázisokban nem szerepelnek, tekintettel azok titkosított voltára. Aktuálisan hazai finanszírozásból kb. 15 krízisközpont működik, illetve 1 titkos menedékház. EFOP-1.2.5-16 kódszámú Biztos Menedék című felhívásban további intézmények létrehozása szerepelt a tervekben.

Források:

  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
  • 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
  • 69/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
  • Szociális Ágazati Portál, Intézménykereső (2019.08.17-i lekérdezés).

 

Kapcsolódó anyagok

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment