Folytatjuk a szociális és gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi ellátórendszer bemutatását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  (Gyvt.) foglalt gyermekvédelmi szakellátásokkal.

A gyermekvédelmi szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. A szakellátási rendszer erősen differenciált képet mutat:

 

Engedélyezett gyermekvédelmi szakellátások megoszlása főbb ellátási típusonként.

Az engedélyezett férőhelyek tekintetében erősen eltérő képet láthatunk – itt némi óvatosságra int, hogy a bejegyzett férőhely-adatai a publikusan lekérdezhető adatbázisban mutatnak furcsaságokat (bejegyzett férőhelyszám 0 vagy 1). Összesen több, mint 40 ezer férőhely van a szolgáltatói nyilvántartásban.

Az elmúlt évek törekvése az volt, hogy a nevelőszülői hálózat legyen a szakellátási rendszer alapja, az adatok alapján 26,5 ezer férőhely van most ebben a rendszerben, ennek 3/4-e otthont nyújtó ellátásként, 1/4-e pedig utógondozásként. A gyermekotthonok különböző altípusainál kb. 12 ezer férőhely szerepel a nyilvántartásban, minden más ellátási formában található férőhely együttesen is csak kis arányt képvisel.

 

 

A Szociálpolitikai Szemle 2018. évi 5. számában a szakellátási rendszer állapotáról képet adó elemzés jelent meg, eszerint 2017 év végén 20 967 kiskorú volt az ellátórendszerben, az utógondozásban 2 429 főt tartottak nyilván. Láthatóan van különbség a férőhelyek és az ellátásban található személyek között, de figyelembe kell venni a területi egyenlőtlenségeket, illetve a szükséglet szerinti eltéréseket: a kiskorú ellátottak 38-39%-a különleges szükségletű, 3-4%-uk pedig speciális, illetve kettős szükségletű.

 

Források:

  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 69/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
  • Szociális Ágazati Portál, Intézménykereső (2019.08.17-i lekérdezés).

 

Kapcsolódó anyagok

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment