Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet a házi segítségnyújtást érintően is tartalmaz néhány apró, de igen fontos módosítást.

A módosító rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 25. § (3a) bekezdését. A törölt szöveg rendelkezett arról, hogy a kizárólag szociális segítésben részesülő – éves átlagban számított – ellátottak száma nem haladhatja meg az adott intézménynél, szolgáltatónál házi segítségnyújtásban részesülő – éves átlagban számított – összes ellátott 50%-át – ez a szabály a rendelet hatályba lépéstől (2018. február 6.) számítva megszűnik. Továbbra is hatályban marad viszont az a szabály, mely szerint a személyi gondozás esetén adott ellátottnál azon napok számának, amelyen számára személyi gondozást is nyújtottak, éves átlagban el kell érnie az összes gondozási nap legalább 50%-át.

Még 2017. június 29-én változott a szociális segítés esetén az ellátottak számának meghatározása: az ellátotti létszám a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók havi számának meghatározása pontosításra került: egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete éves átlagban 147 óra. Az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplóban összesített óraszám alapján szükséges a szociális gondozó, ápoló szakmai létszámok meghatározása. Intézményvezetői munkakört 10 vagy több szociális gondozó/ápoló esetén határoz meg a szakmai rendelet.

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment