2021. december 7-én a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című (TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú) felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 57 167 970 000 Ft.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:

a1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

a2) átalakítás,

a3) bővítés,

a4) új épület építése,

a5) ingatlankiváltás,

a6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.

A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.

 

B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott, önálló járóbeteg szakellátás keretében működő önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:

b1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

b2) átalakítás,

b3) bővítés,

b4) ingatlanvásárlás kizárólag a meglévő épület bővítéséhez kapcsolódóan.

A Felhívás keretében a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltató csak saját meglévő, vagy igazoltan leendő közfinanszírozott kapacitásai mértékéig tervezhet fejlesztéseket.

 

C) Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás tulajdonában lévő mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:

c1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

c2) átalakítás,

c3) indokolt esetben bővítés.

 

D) A Felhívás 13.1. pontjában nevesített szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:

D1) Infrastruktúra fejlesztés, beleértve:

d1) már működő ellátások fejlesztését (kivéve: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén)

d2) férőhelyek bővítését (kivéve: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),

d3) új szolgáltatások létrehozását (kivéve: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),

d4) főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztését.

A d1) – d3) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

2) átalakítás,

3) bővítés,

4) új épület építése,

5) ingatlankiváltás,

6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás.

7) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldfelület) kialakítása, átalakítása, felújítása (beleértve kerítés építését, felújítását).

A d4) alpontban megnevezett tevékenység keretében támogatható:

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

2) átalakítás,

3) bővítés,

4) indokolt esetben új építés.

Családok átmeneti otthona esetén krízisközpont, félutasház-szolgáltatás és titkos menedékház fejlesztése nem támogatott.

 

D2) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható:

d1) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket is),

d2) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,

d3) járműbeszerzés.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén csak a meglévő eszközpark fejlesztése támogatható.

 

Részletek a pályázati kiírásban!

TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment