Az Állami Számvevőszék közzétette az idősellátással kapcsolatos elemzését, melyben a demográfiai trendektől elindulva az ellátórendszer szerkezeti és működésbeli jellemzőin át foglalkozik a kérdéssel.

A jelentés kiemeli, hogy Magyarország esetében is komoly kihívást jelent a lakosságon belül az időskorúak arányának emelkedése, melyhez a lakosságszám csökkenése társul. Az öregedési index (0-14 éves és 65 év feletti korosztály aránya) 2006-tól haladja meg a 100%-ot, majd ez a mutató a 2010. évre 112,6%-ra, a 2020. évre pedig 136,6%-ra növekedett.

Az elemzés kiterjedten foglalkozik az időseket ellátó intézményrendszerrel, annak működési problémáival. Ehhez figyelembe veszi az elmúlt évek hatósági ellenőrzéseinek eredményeit, elemezve a hozzá tartozó jogszabályi hátteret. A jelentés kiemeli, hogy a COVID-19 járványhelyzet rávilágított az egészségügyi ellátások gondozó-intézményi keretek között történő megoldásának szükségességére is, amely intézkedéseket igényel.

Az ÁSZ elemzése megállapítja, hogy a kormányhivatal minden esetben diszkrecionális, szabad mérlegelést engedő jogkörrel rendelkezik az ideiglenes működési engedély megadása tekintetében, ugyanis sem az ellátottak érdekeinek figyelembevétele, sem a kizárólagos ellátási érdek, sem pedig a biztonságos és szakszerű ellátás nem kerül a jogszabályban fogalmilag meghatározásra.

Az ÁSZ 2016-tól 2021. februárjáig a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából 67 időskorúaknak bentlakásos elhelyezést nyújtó ápoló, gondozó intézményt ellenőrzött, valamint az időskorúaknak bentlakásos elhelyezést nyújtó ápoló, gondozó intézményekről egy elemzést is készített (ÁSZ, 2020). A közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében az ellenőrzések a költségvetésből biztosított támogatások felhasználásának szabályszerűségére fókuszáltak. Az ÁSZ jelentései és elemzése rámutattak, hogy az ellenőrzött intézmények számos esetben nem rendelkeztek: éves beszámolóval, számviteli politikával, illetve a jogszabály által előírt elkülönített nyilvántartással a költségvetési támogatás felhasználásáról.

A jelentés foglalkozik a várólistákkal és az intézménybe kerülés gyakorlatával. A 2010-2019. évek között a tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos szociális intézmények férőhelyeinek száma kis mértékben növekedett, az ellátottak számában pedig ennél is alacsonyabb növekedés volt tapasztalható. Az intézmények férőhelyei az elemzett időszakban gyakorlatilag teljes kihasználtság mellett működtek, és több mint fele kizárólag az idősek ellátását szolgálta.

A jelentés kiemeli, hogy a jogszabályok alapján minden intézmény jelenti a várakozói listát a Magyar Államkincstár felé, ezek az információk nem jutnak el a felhasználókhoz sem összesített, sem pedig intézményi bontásban. Mint ismeretes, egy ideig a várólistákkal kapcsolatos jelentés a Szociális Ágazati Portálon elérhető volt, de 2019. végén a közzétételre vonatkozó jogszabályi kötelezettséget törölték, így azóta nem áll rendelkezésre ez az adat.

Az ellátással kapcsolatos összefoglaló és a jelentés fontos adalék a hazai gondozási válság megismeréséhez, ezzel kapcsolatban ajánlott még Gyarmati Andrea tanulmányainak áttekintése is.

Időskori ügyeink több nézőpontból, 2022.

Állami Számvevőszék, 2022. május

Forrás: Állami Számvevőszék

Kapcsolódó cikkek: