A Napi SzocOkos rövid leírásokat tartalmaz egy-egy fontos kérdés, probléma kapcsán. A cikkek az oldalt szerkesztő szakemberek által kerültek összeállításra, az itt olvasható információk felhasználása saját felelősségre történik.

A tanulmányi szerződéssel kapcsolatos alapvető szabályokat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 229. § szabályozza, de érdemes figyelembe venni az adózásra vonatkozó szabályokat, illetve a szociális terület szakmai szabályozását is.

Egyes alapszolgáltatásoknál kialakult egy gyakorlat, mely szerint a szolgáltatásra határozott idejű megállapodásokat kötnek, melyeket évről évre újra kötnek. Felmerül, hogy ez esetben pontosan milyen dokumentációs kötelezettsége is van az intézménynek és / vagy szolgáltatónak?

2019. január 1-től a 1993. évi III. törvény módosítása megváltoztatta a szociális diagnózis elvégzésével kapcsolatos rendelkezéseket.

Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) keretein belül a gyermeki jogok védelme érdekében alkalmazott foglalkoztatási tilalmat újraszabályozta.

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerint a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni. Frissítve: 2019. február 19.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A hetedik alapelv az elszámoltathatóság elve.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A hatodik alapelv az integritás és bizalmas jelleg elve.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. Az ötödik alapelv a korlátozott tárolhatóság elve.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A negyedik alapelv a pontosság elve.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg. A harmadik alapelv az adattakarékosság elve.