A Napi SzocOkos rövid leírásokat tartalmaz egy-egy fontos kérdés, probléma kapcsán. A cikkek az oldalt szerkesztő szakemberek által kerültek összeállításra, az itt olvasható információk felhasználása saját felelősségre történik.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) a személyes adatok kezelésére vonatkozóan alapelveket határoz meg, az alapelvek teljesüléséhez pedig részletes követelményrendszert állapít meg.

2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladati bővülnek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. A közeli időpont ellenére még viszonylag kevés ismeretünk van a tevékenységről, ezért a már elérhető információkat összegyűjtöttük.

Az adatvédelmi tisztviselő a hazai adatvédelmi jogrendszerben egy új elem, kinevezése az adatbiztonság megerősítését, az érintettek jogérvényesítésének elősegítését célozza.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó szabályok szerint az illetmény több elemből áll össze, ezek közé tartoznak a különböző pótlékok, a pótlékok között pedig a vezetői megbízással rendelkező személyek vezetői pótléka.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2018. februári változása több ponton is érintette a szolgáltatók vezetői munkaköreinek szabályozását.

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet számos változást hozott a szociális szakmai továbbképzési rendszerben. A legfontosabb változásokról, áttekintő jelleggel készült az alábbi rövid összefoglaló.

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet a házi segítségnyújtást érintően is tartalmaz néhány apró, de igen fontos módosítást.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) módosítása számos fontos változást tartalmaz a Biztos Kezdet Gyermekházak számára, melyek 2018. február 1-től, illetve 2018. július 1-től lépnek életbe.

A támogató szolgálatok, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátások fenntartóinak 2018. január 31-ig kell benyújtani a 2017. évről szóló elszámolást a Magyar Államkincstár részére.