A Napi SzocOkos rövid leírásokat tartalmaz egy-egy fontos kérdés, probléma kapcsán. A cikkek az oldalt szerkesztő szakemberek által kerültek összeállításra, az itt olvasható információk felhasználása saját felelősségre történik.

2018. január 1. hatállyal lép életbe a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet. A következőkben néhány pontban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a vezetőképzés rendszeréről. Frissítve: 2018. február 6.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) rendelkezései alapján lehetőség van az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybe vételére a külön jogszabályban meghatározott súlyos fogyatékosság vagy tartós, súlyos betegség esetén. Frissítve: 2021. február 8-án.

A gondozási terv a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások esetében alapvető dokumentumnak minősül. A következő összefoglalóban a gondozási tervvel, és annak változataival kapcsolatban gyűjtöttük össze a legfontosabb rendelkezéseket. Frissítve: 2017. június 14.

A napokban jelent meg a támogató szolgálatok számára kiírt, gépkocsi-beszerzésre irányuló pályázat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján készítettünk egy rövid összefoglalót, benne azokkal a kritikus hibákkal, melyek a legtöbbször kellemetlenséget okoznak a pályázatok kapcsán.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) részletesen szabályozza a szociális szolgáltatóval létrejött megszűnésének és felmondásának eseteit, ezek között található a térítési díj hátralék fennállásával kapcsolatos felmondás.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletbe bekerültek a szolgáltatási elemek.

A Kormány 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelete, illetve 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozata kapcsán több kérdés merült fel. A gyakorlati megvalósítást illetően két ábrán mutatjuk be a 2017. évi költségvetési támogatás kifizetésének változását.

Az utazásra fordított időt a személyi gondozásra kötött megállapodással rendelkező ellátottnál kell figyelembe venni, az adminisztráció során külön szabályozás vonatkozik rá.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások esetében két miniszteri szintű rendelet szabályozza az általános személyi feltételeket, az egyes munkaköröket, a foglalkoztatandó személyek számát és a végzettségekkel kapcsolatos elvárásokat.

Az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit a szociális törvény részletesen szabályozza. 2016. évi CLXVI. törvény 2016. december 22. keltezéssel két ponton módosította a megszűnésre vonatkozó rendelkezéseket.