Pályázati információk, felhívások, eredmények.

 

A  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  az államháztartásért  felelős  miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerint kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására kizárólag a Közép-magyarországi régióban. A pályázat kódja:  KAB-ME-17-KMR.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a korábbi években kialakított drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértői névjegyzék megújítása céljából. A pályázat kódja:  SZAKE-KAB-17.

Az Emberi Erőforrások Minisztere általános pályázatot hirdet fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, a 2018-2020. időszakra.

Az Emberi Erőforrások Minisztere meghívásos pályázatot hirdet működési engedéllyel rendelkező falu- és tanyagondnoki szolgálatok együttműködése keretében létrejött falu- és tanyagondnoki egyesületek állami támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

Közzétételre került a fejélesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltatók befogadására és 2017. április 1 - 2017. december 31. közötti időszakára szóló állami támogatására kiírt pályázat tárgyában meghozott döntés.