Hírek, érdekességek, információk a nagyvilágból, információs anyagok, dokumentumok.

A szociális jogok európai pillére – a kezdeti végrehajtás értékelése és ajánlások a jövőre címmel írt összefoglalót a SZEF. A vélemény hosszú egyeztetés után került elfogadásra, a véleményhez csatolt mellékletben láthatók a munkáltatók által, a Plenáris ülésre benyújtott módosítási indítványok szövege és az azokra leadott szavazatok száma.

A Magyar Államkincstár oldalán három, munkába visszatérést és vállalkozóvá válást támogató intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatás jelent meg.

Útjára indult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelt projektje keretében (EFOP 1.9.4) a személyes gondoskodást nyújtó intézmények egészének munkaerőhelyzetét feltárni kívánó társadalomtudományi vizsgálat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019. június 14-én közleményt adott ki a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások 2019. évi befogadható kapacitásairól.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár 2019. június 12. 15.00 órától 2019. június 16. 24.00 óráig kiadta a vörös kód figyelmeztetést országosan.

Az Igénybevevői Nyilvántartásban kibővült az információs felület abban az esetben, ha az igénybevevő adott napon egyidejűleg több olyan szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre kerül, amelyek esetében az állami támogatás szempontjából történő figyelembevételt jogszabály kizárja, vagyis „ütközésre” kerül sor.

Rövid összefoglaló a 2019. június 4-én benyújtott, T/6322. számú Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban a szociális alapszolgáltatásokat érintő változásokról.

A 2019. évi Bölcsődék Napjával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya tájékoztatást adott ki.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működtetett, a nap 24 órájában ingyenesen hívható Gyermekvédelmi Hívószám megváltozott.

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben a kötelező védőoltás beadatását a szülők megtagadták, emiatt hatósági eljárás indult ellenük.