Hírek, érdekességek, információk a nagyvilágból, információs anyagok, dokumentumok.

Az Országgyűléshez benyújtott 2019. évi költségvetési törvény szociális, gyermekjóléti ellátórendszert érintő részeiből szemezgettük, összevetve a 2018. évi helyzettel.

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület olyan videót készített, amely a párkapcsolati erőszak korai felismeréséhez nyújt segítséget.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közleményt adott ki a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2c) bekezdés b) pontjához.

Megjelent a közlemény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2f) bekezdése szerint egyedi befogadási kérelmek 2018. évi benyújtásának időpontjáról.

A TÁRS projekt célkitűzése a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai-módszertani hátterének biztosítása, melyben minden érintett személy, szülő, érdekvédő, szakember, fenntartó, döntéshozó együttműködése szükséges ahhoz, hogy a jelenleg intézményben élők minőségi szolgáltatásokat vehessenek igénybe a saját igényeik szerint.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (3) bekezdése alapján a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár 2018. február 24-én 12 órától kiadta a vörös kód figyelmeztetést országosan. A riasztást az Államtitkár 2018. március 6-án 8.00 órától visszavonta.

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004.  (IX.  18.) ESZCSM  rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak  alapján  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  2018. márciusában két képzőhelyen falu- és tanyagondnoki képzést szervez.

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 15-én, közleményt adott ki a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások 2018. évi befogadható kapacitásairól. A 2018. évben befogadható kapacitások száma a közleményben foglalt táblázatok szerint alakul.

A "Vigyázunk rájuk?" gyermekvédő mini sorozat egybefűzött változata nyolc jelenetben kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a gyermekvédelem mindannyiunk közös feladata és felelőssége. Vigyázzunk rájuk! Vigyázzunk a jövőnkre!

Az EU 28 tagállamának és három központi intézményének vezetői göteborgi találkozójukon, 2017. november 17-én aláírták a szociális jogok európai pillérét létrehozó nyilatkozatot, amiben 20 kulcsfontosságú elvet és jogot határoztak meg a méltányos alapon és jól működő munkaerőpiacok és jóléti rendszerek alátámasztására.